Rekonstrukce laboratoří

V další etapě rekonstrukce výrobního podniku jsme byli osloveni s požadavkem na rekonstrukci dalších původně nevyužívaných prostor na laboratoře.

Jednalo se o další část památkově chráněné budovy, takže okenní otvory i otvory vyplněné skleněnými luxferami musely zůstat tak, jak byly, a my se této situaci při rekonstrukci museli přizpůsobit. Do prostor, které byly částečně i půdní s různým sklonem krovu, jsme vestavěli příčky, do kterých byly usazeny nové obložkové zárubně a nové dveře. Podlahy byly vylity betonem a položeno speciální lino určené pro laboratoře.

Prostory jsme opláštili pomocí sádrokartonů, kde jsme opět využili i frézované sádrokartonové prefabrikáty GipsLine, které sami vyrábíme. Tím došlo ke značné úspoře času i nákladů investora, protože práce se tímto znatelně urychlily.

V této etapě jsme kromě celkových nových elektrorozvodů museli vyřešit i novou vodoinstalaci, která v této části budovy úplně chyběla.

Nedávné události

Zajímavé odkazy

Vzděláváním k profesnímu růstu – realizace projektu

Kontakty

SAKORA s.r.o.
Palachova 1081/8
412 01 Litoměřice
: 28728807
DIČ: CZ 28728807
Tel.: +420 777 662 194
E-mail: info@sakora.cz

Sledujte nás